Καταστήματα "Seven"

Εικόνες από την συνεργασία της M&T D με τα καταστήματα Seven, σε όλη την Ελλάδα. Η ανακαίνιση κινήθηκε  σε άσπρο φόντο με έντονα χρώματα. Τα κουτιά, οι καναπέδες, τα stands και τα υπόλοιπα έπιπλα που κατασκευάστηκαν ακολουθούν αυτούς τους χρωματισμούς.

Κατηγορία προϊόντος: